De voorkeur voor natuurlijke geneesmiddelen

Tot 1900 bestonden er alleen nog maar natuurlijke geneesmiddelen. Er waren geen alternatieven voorhanden. Vanaf 1900 begonnen deskundigen zich te buigen over de ontwikkeling van synthetisch voorbereide medicijnen. De natuurlijke middelen werden geanalyseerd, zodat de deskundigen de werkzame middelen konden vinden. Hierna gingen ze deze isoleren en daarna op een synthetische wijze na te maken. De geneeskrachtige eigenschappen van weerstandsverhogend planten werden toen vastgelegd. Vele van deze nieuwe synthetische medicijnen zijn enorm effectief gebleken en hebben vele mensen het leven verbeterd of zelf gered. Volgens sommige deskundigen zijn er bij sommige synthetische ontwikkelingen toch grove fouten gemaakt.

De synthetische middelen begonnen met de opmars zodra sommige erg effectief bleken te zijn. In de loop van tientallen jaren werden de natuurlijke geneesmiddelen die duizenden jaren van generatie op generatie waren doorgegeven in een verdom hoekje gestopt.

Het totaal van de geneeskrachtige planten werd niet in zijn geheel gebruikt, maar slechts één of een paar van de werkzame stoffen werden gebruikt als grondstof voor medicijnen. Door de overige delen weg te laten, is er een enorme afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke natuurlijke geneesmiddelen. De ideale samenstellingen van de stoffen die in de gehele plant aanwezig waren droegen bij tot de genezing van een persoon. Veel wetenschappers die gesteld zijn op natuurlijke geneesmiddelen denken dat de procedure van de totstandkoming van synthetische middelen tot het ontstaan bij bijwerkingen van die middelen heeft bijgedragen. De totale samenstellingen van natuurlijke geneesmiddelen vormen een balans waarbij de schijnbaar onwerkzame stoffen de bijwerkingen tegengingen.

Doordat aan natuurlijke geneesmiddelen het ontbreekt aan bijwerkingen worden deze veel populairder bij veel mensen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *